A

همکارماشین (نماینده شرکت کاترپیلار در ایران)

زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری و اتصال دفاتر مختلف این شرکت در سراسر کشور

درحال بارگزاری می باشد

مشتری

شرکت همکار ماشین

تاريخ

1370-1373

اشتراک گذاری